Mottagningskontroll

Plombering

 • Modulen är försedd med lås och plombering.
 • Efter leverans ansvarar beställaren för modulen.

Lås

Nyckel medföljer i den första leveransen.

Kontrollpunkter vid leverans

 1. Emballaget ska vara intakt.
 2. Modulen ska vara fri från yttre åverkan och skador.
 3. Kontrollera utvändigt att golvbrunn och avloppsrör inte har skador.
 4. Hela färgplomberingar indikerar att rörskarvar inte glidit isär under transport.
 5. Viktigt! Eventuell transportskada måste noteras
  på fraktsedeln och i mottagningsprotokollet.
  Chauffören skall signera fraktsedeln. Kunden skickar
  in dokumenten till logistik ansvarige på Part.
  Om misstänkt transportskada inte noteras på fraktsedeln, kan den inte reklameras i efterhand.
 6. Nycklar till de provisoriska dörrarna skickas med i den första leveransen.

Inre mottagningskontroll

Genomförs av beställaren.

 1. Modulen ska öppnas, kontrolleras och rapport skickas till Part senast 48 timmar efter leveransmottagandet.
 2. Mottagningskontrollen är en visuell kontroll som
  tar 1-5 min per modul.
 3. Utförs enligt särskild instruktion som skickas ut
  av logistikansvarig på Part.
 4. Fokus på uppenbara fel som inte har noterats av
  Part samt det som bedöms ha uppstått under transport eller vid lossning.
 5. Protokollet skickas till service@partab.nu
Rulla till toppen