Ventilation

Ventilation

I standardutförande levereras modulen med en förmonterad fästram för anslutning av ventilationskanal på taket. Tillhörande don levereras löst i modulen för att minska risken för transportskador. Tillkopplingspunkt kan placeras i både vägg eller tak och placering sker genom samordning.

Modulen kan även levereras med fördragen ventilation ovanpå tak eller på vägg.
Ventilationen kan kompletteras med exempelvis ljuddämpare, rensluckor, brandspjäll, samt inspektionslucka i modulens tak.

 

Part Ventilation
Part Ventilation
Part Ventilation
Rulla till toppen