Konstruktion - badmoduler

Så här går det till från produktion till montage

Part Module - Våra badrum

Konstruktion

Badrumsmodulerna levereras med inredning och installationer. El, vatten, avlopp och ventilation ansluts från utsidan.

Samtliga vattenkopplingar lätt åtkomliga via lucka i innertak.

Fördelarskåp och belysning placeras i taket. Fördelarskåpet fördelar vatten till alla tappställen i Part modul.

Tak i Part modul utförs med polyesterbelagd stålplåt. Även taket består av kassetter som bockas för förstyvning. Taket går att få belagt i ett flertal olika färger. I taket placeras modulens belysning och fördelarskåp. Fördelarskåpet fördelar vatten till alla tappställen i Part modul.

Väggen är uppbyggd av stålkassetter som bockas för förstyvning. Kassettindelningen görs projekt-
unikt med hänsyn till genomföringar i väggen.

Badrumsmodulens golv består av armerad betong inramat av en stålprofil
där nyckelhål för lyftnycklar sitter monterat i varje hörn. I betongen kan vattenburen eller elektrisk golvvärme väljas till.

Golvbrunnar som används i Part moduler
är testade och godkända i den typgodkända konstruktionen.

När modulerna anländer till byggplatsen är dessa emballerade med ett plastemballage som tillåter förvaring utomhus samt provisoriska transportfötter som demonteras efter påbörjat lyft med kran.

Skyddar golvbrunnen vid transport och lagring. Demonteras i samband med montage, efter påbörjat lyft med kran. Var uppmärksam vid trucklyft var avloppsdragning under golv är utförd.

Part modul kan kompletteras med el- och/eller mediacentral monterad vid leverans. Centralens bestyckning tillpassas projektets unika behov.

Konstruktion

Badrumsmodulerna levereras med inredning och installationer. El, vatten, avlopp och ventilation ansluts från utsidan.

Samtliga vattenkopplingar lätt åtkomliga via lucka i innertak.

Fördelarskåp och belysning placeras i taket. Fördelarskåpet fördelar vatten till alla tappställen i Part modul.

Tak i Part modul utförs med polyesterbelagd stålplåt. Även taket består av kassetter som bockas för förstyvning. Taket går att få belagt i ett flertal olika färger. I taket placeras modulens belysning och fördelarskåp. Fördelarskåpet fördelar vatten till alla tappställen i Part modul.

Väggen är uppbyggd av stålkassetter som bockas för förstyvning. Kassettindelningen görs projekt-
unikt med hänsyn till genomföringar i väggen.

Badrumsmodulens golv består av armerad betong inramat av en stålprofil
där nyckelhål för lyftnycklar sitter monterat i varje hörn. I betongen kan vattenburen eller elektrisk golvvärme väljas till.

Golvbrunnar som används i Part moduler
är testade och godkända i den typgodkända konstruktionen.

När modulerna anländer till byggplatsen är dessa emballerade med ett plastemballage som tillåter förvaring utomhus samt provisoriska transportfötter som demonteras efter påbörjat lyft med kran.

Skyddar golvbrunnen vid transport och lagring. Demonteras i samband med montage, efter påbörjat lyft med kran. Var uppmärksam vid trucklyft var avloppsdragning under golv är utförd.

Part modul kan kompletteras med el- och/eller mediacentral monterad vid leverans. Centralens bestyckning tillpassas projektets unika behov.

Part Module - Våra badrum
Rulla till toppen