Glada medarbetare, miljö, god ekonomi och nöjda kunder

Hållbart byggande

Våra prefabricerade badrumsmoduler uppfyller högt ställda krav för ett hållbart byggande ur ett långsiktigt perspektiv. 

I år satsar vi extra på att utveckla förståelsen och därmed engagemanget hos våra medarbetare. Vi jobbar också mer med kommunikationen både internt och externt. Detta blev möjligt tack vare det goda samarbetet med Sweco som har pushat oss framåt och visat hur hållbarhet kan vara roligt, engagerande och värdefullt.

Klimatberäkningen av badrumsmoduler är en del av vår satsning mot den nya lagen om klimatdeklarationer. Den visar att vi tar vårt ansvar i klimatomställningen.

Part Hållbarhet och Klimatberäkning

*LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning. LFM30 har tagit fram gränsvärden för hur mycket kgCO2e/BTA som branschen ska sträva efter att uppnå. LFM30 är en BTA som visar ett genomsnitt på en hel byggnad, inte bara badrum, men det ger en indikation på att Part är en del av klimatomställningen. 

betonggalan

Part Construction, en produktion i symbios  

Part Construction får finalistplats till Årets miljöpris på Betongvärldengalan, för sitt arbete att aktivt och innovativt hitta nya lösningar för att minska spill i produktionen av sina badrumsmoduler. Part Construction presterar redan idag 243 kg CO2e/BTA, vilket är under Sveriges nationella riktlinjer från LFM30. Det betyder att Part Construction redan åtta år innan utsatt tid har uppnått branschens hållbarhetsmål. Part Construction är ett tydligt exempel på att hållbarhet är en lönsam och långsiktig affär.
Värdeord: Produktion, Klimatkalkyl, Symbios. (Citat från betongvärlden.se)

Hållbarhetsrapport

Med goda förhållanden kan det även växa på en gråsten, men det tar tid. Det är också vad hållbarhet handlar om, att skapa goda förutsättningar och att vara tålmodig.

bild hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2021

Part Hållbarhetsrapport 2021 omfattar redovisning av Part Construction AB (556212–0310) rapportering av hållbarhet enligt Årsredovisningslagen 6 kap för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2023

Säker vatten

Part Construction var först ut med att kunna få märkningen Säker Vatten Accepterad monteringsanvisning för våra installationsmoduler. Våra badrumsmoduler som uppfyller Säker Vatten för installationsmoduler och har en granskad och accepterad monteringsanvisning får en märkning med avsedd Säker Vattens logotyp på emballaget samt på kvalitetskontrolletiketten placerad i takboxen i badrummet.

TG och Certlogodekal

Typgodkänd produkt
intygar hög kvalitet

Part är certifierade av SINTEF samt har Svenskt Typgodkännande från RISE vilka bedömer att produkten uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

Byggvarubedömningen

Bedömd av byggvarubedömningen

Det innebär att våra produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och social hållbarhet. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Miljöbedömd i Sunda Hus och Svanenmärkta hus

Badrum från Part klarar kraven för Svanenmärkta huskoncept samt SundaHus kriterier för miljömedvetna val.

Hållbart byggande för framtiden

Vi arbetar långsiktigt och löpande med hela cirkeln av glada medarbetare, miljö, god ekonomi och nöjda kunder. 

Rulla till toppen