Part - Smart nyproduktion med prefabricerade badrumsmoduler

Smart och hållbart byggande

Kompletta badrumsmoduler med eller utan schaktinstallationer levereras direkt till byggplatsen. Effektiv produktion, samordning och montering ger kortare byggtid och är därmed ett kostnadseffektivt smart val.

Hållbarhetsrapporten är här!

Vi har satsat extra på vårt hållbarhetsarbete under året och ser fram emot fortsatt arbete under 2022 tillsammans med leverantörer och kunder.

För klimatberäkningen har Part Construction AB anlitat Sweco. Klimatdeklarationen har utförts enligt Boverkets föreskrift om klimatdeklarationer som gäller från 1 Januari 2022.

bild hållbarhetsrapport
Granitkeramik

Koncept

Att erbjuda prefabricerade badrum för nyproduktion med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Mer om Part

Granitkeramik

Hållbarhet

Långsiktigt och löpande arbete med hela cirkeln av glada medarbetare, miljö, god ekonomi och nöjda kunder.

Läs mer

Granitkeramik

Vision

Att bli det självklara valet av badrumsmoduler för nyproduktion. Med värderingar och hållbarhet i fokus.

Mer om Part

Kvalitet

Parts modul kan ingå i en Säker Vatten installation om rätt förutsättningar ges. En godkänd monteringsanvisning tas då fram för respektive modultyp. Installatören ansluter modulen enligt monteringsanvisningen och utfärdar sedan sitt intyg.

Parts modul är typgodkänd av tredjepartsorgan RISE i Sverige och Sintef i Norge.

All inredning monteras i Parts fabrik och genomföringar tätas enligt av RISE godkänd metod. Genomföringar rörande vs utförs med Parts väggvinklar som ingår i typgodkännande. Alla Parts moduler levereras med tätskikt på både golv och vägg. Även mindre WC-moduler utan dusch.

Bara fördelar

  • En enda avtalspart
  • Kortare byggtider
  • Säker produktion
  • Hög leveranssäkerhet
  • Bättre ekonomi

Produktion i industriell miljö säkerställer en jämn och hög kvalitet, effektiv produktionsledning samt minskad arbetsledning på byggarbetsplatsen. Kostnaderna i varje fas av tillverkningsprocessen minskar. Resultatet blir effektivare logistik och bättre ekonomi.

Leverans sker direkt till byggarbetsplatsen på avtalad tid anpassat efter din projektplanering. Våning för våning, allt eftersom fastigheten växer fram. Badrummet lyfts på plats och ansluts till el, vatten och avlopp. 

17 veckor från beställning till leverans

17 veckor till leverans

Vill du veta mer?

Daniel svarar gärna på frågor och skickar kostnadsfritt anbud med kostnad, tidsplan och planlösning.

Scroll to Top